Här har Beban hunnit bli fyra veckor och
börjar också bli lite mörkare.