Gullefjun vet att den bästa gödseln för Änglatrumpetlådan
är den som kommer från ankor.