Sara tycker att det är dags att grilla,
dock inte anka.