Sara är lite mallig för att hon är den enda i familjen
som kan flyga upp på bl.a. staketet.