I stället för att lägga sina ägg i ankhuset, som
hönorna har gjort tidigare, valde Sara att göra
sitt bo i vinkeln mellan altanen och husväggen.
Vi tyckte att det var oskyddat, men det gick bra.