Den där hunden har lite svårt att förstå att det är andra
tider i trädgården numera. Efter att Jalle och jag nöp till
honom när han kom för nära har han varit lite mer försiktig.