Här är barnen tre veckor gamla.
De har redan upptäckt badbåten.