Komma ner och få vingarna klippta? Glöm det!

Grannarna undrade om storken hade kommit när
våra ankor satt på skorstenen.