Jalmar har mycket att styra med. Han
skall bl.a. besiktiga "grävlingsfällan",
en radio med tillhörande spotlight och
lite kläder strategiskt utplacerade i
trädgården. (Rovdjuren tycker inte om
ljus, ljud och människolukt, det har
faktiskt fungerat hittills). Efter väl
förrättat värv är det gott med mattes
hembakade solrosbröd.