Jördis I, som tyvärr en mård tog i februari 2003.
Hon var mycket tam och kom springande när vi ropade.