Sara och Terry på promenad med sina barn.
Sara överst och underst, Terry till höger, med
lite äldre barn.