Vår trädgård. Än så länge ankornas revir, men vi
skall snart "näta in" områden för pelargoner.