Under våren byggde husse två pelargontrappor.
De blev mycket fina och han är (med rätta) mycket
stolt. Vi har ställt dem framför växthuset, efter att
vi rensade bort en del buskar som vi hade där.
Jalle är en mycket duktig trädgårdsmästare och
vaktanka. Tyvärr lite för intresserad och närgången,
så vi fick sätta upp "anknätet".