Spike och Madina visar att två hundar visst kan
slicka ur samma skål utan att bita huvudena av varandra.