Spike utnyttjar altanen innan
pelargonerna kommer ut.