Simson och ankorna trivs bra tillsammans, även
om det är lite reserverat än. Ankorna låter t.o.m
Simson smaka deras mat.