Matte försöker få Toto tam genom att gulla med honom "inne" i buren.
Händer går inte än. Ibland uppstår blodvite.......